Zawory bezpieczeństwa ZETKAMA

EMET-IMPEX S.A. jako autoryzowany Serwis w zakresie zaworów bezpieczeństwa ZETKAMA jest upoważniony do świadczenia Usług Serwisowych w zakresie:

  • zmiany ciśnienia nastawy,
  • wymiany sprężyn i uszczelnień,
  • przywrócenia pełnej funkcjonalności,
  • montażu tulejek ograniczających skok,
  • malowania,
  • oznakowania zaworów tabliczką znamionową,
  • wykonywania przeglądów bieżących i okresowych dedykowanych pod zakres usług gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych zgodnie w wytycznymi Zlecającego oraz zapisami w dokumencie DTR na zasadach i zgodnie z wytycznymi producenta, czyli ZETKAMA.

Dział Serwisu zareaguje na zgłoszenie reklamacyjne / gwarancyjne / pogwarancyjne w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia z pełnymi danymi przez Zamawiającego i przystąpi do usunięcia usterki w wyznaczonym przez Serwis, technicznie uzasadnionym terminie.

Ceny części zamiennych liczone są wg. cennika Producenta ZETKAMA  w zależności od zleconej przez Zamawiającego naprawy bądź wymiany. W przypadku większej ilości zaworów u klienta, cena usługi jest rozpatrywana indywidualnie. To samo dotyczy jednorazowego zlecenia usługi w większej ilości armatury.

Oferowane usługi realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, którzy dzięki swoim wieloletnim doświadczeniom i wiedzy technicznej, wychodzą naprzeciw potrzebom naszych klientów.

Profesjonalizm działania, wysoka jakość oferowanych usług, pozwala firmie EMET-IMPEX S.A. zdobyć zaufanie wielu partnerów.

Kontakt:

serwis@emet-impex.com