Kurki kulowe


Kurki kulowe (zawory kulowe) stanowią armaturę odcinającą, są to zawory pełnoprzelotowe, nie generujące dodatkowych oporów w instalacji. Dzięki różnym przyłączom mogą być instalowane w instalacjach grzewczych, jak i wodociągowych. Najważniejszym elementem zaworów kulowych jest kula, w pełni odpowiedzialna za zablokowanie przepływu medium roboczego. 

Kurki kulowe Zetkama, zawory kulowe

KURKI KULOWE

W ofercie Emet-Impex znajduje się pełny zakres kurków kulowych, które dzieli się ze względu na przyłącze na kurki kołnierzowe i do wspawania, oraz ze względu na przepływające medium robocze.


Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zespół EMET-IMPEX