RODO


INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

zgodnie z RODO- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Emet-Impex SA z siedzibą w
Gliwicach przy ulicy: Błogosławionego Czesława 13c, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: 0000767662, NIP: 631-020-01-79, REGON: 271233040.
Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie i wykonanie umowy lub
  podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty),
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
 3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla
  realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia
  bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
 4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków
  komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych
  urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO
  odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej nam zgody, którą można w każdym
  momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych (art. 15 ust. 1 lit. D RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora
zostaną one usunięte.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe
w imieniu Emet-Impex SA
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy,
Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu Emet-Impex Sp. z o.o.:
-partnerzy handlowi,
-firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy,
-firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne.
Emet-Impex SA nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Gdy uzna Pan/Pani, iż Emet-Impex SA jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe,
w pozostałym jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Zespół EMET-IMPEX