RODO


INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Administratorem danych osobowych jest EMET-IMPEX S.A. adres 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13, tel.: 32 706 11 25

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się telefonicznie 32 706 11 25, mailowo iod@emet-impex.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wymaganych przez prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d. przenoszenia danych;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji związanej z celem przetwarzania.

Zespół EMET-IMPEX