Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka


Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (AKPiA) to określenie różnego rodzaju elementów i urządzeń umożliwiających pomiar i kontrolę różnych parametrów instalacji oraz transportowanego medium, a także urządzenia pozwalające na automatyczne sterowanie tymi parametrami.

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka akpia czujniki

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) to dział, w skład którego wchodzą m.in.: urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na maszynach i urządzeniach (aparatura pomiarowa, czujniki, przetworniki, mierniki, wskaźniki, rejestratory), systemy wizyjne.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zespół EMET-IMPEX