Ciepłownictwo


Przemysł ciepłowniczy opiera się na instalacjach sieci ciepłowniczych, odpowiedzialnych za przesył i dystrybucję ciepła z wykorzystaniem transportu rurociągowego. Jesteśmy liderem armatury przemysłowej, dostarczając niezawodne rozwiązania stosowane w przemyśle ciepłowniczym. Naszą ofertę stanowi szeroka gama niezawodnych elementów i urządzeń niezbędnych przy montażu rurociągów ciepłowniczych czy instalacji centralnego ogrzewania.

Zespół EMET-IMPEX