Nota prawna


Emet-Impex S. A. oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (Armatura przemysłowa i automatyka, pompy, zawory, zasuwy, przepustnice, napędy. (emet-impex.com.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Spółki w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z przedstawicielami Spółki.

Emet-Impex S. A. nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Emet-Impex S. A., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Spółki.

Zespół EMET-IMPEX