Odwadniacze


Odwadniacz to specjalny typ zaworu, którego głównym zadaniem jest odprowadzenie z instalacji zarówno kondensatu (skroplonego gazu), jak i niekondensujących gazów w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnej wymiany ciepła oraz zapobieżenia gwałtownym reakcjom (uderzenia wodne), które stanowią istotne zagrożenie dla instalacji. Odwadniacze stosuje się przede wszystkim do instalacji, których medium roboczym jest para wodna.

Odwadniacze Gestra

ODWADNIACZE

Odwadniacze są elementami używanymi we wszystkich urządzeniach, w których para wodna jest wykorzystywana jako czynnik grzewczy, dlatego też stosuje się je w ciepłownictwie, w rurociągach przesyłowych pary wodnej, urządzeniach do wymiany ciepła czy w parogrzejnikach.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zespół EMET-IMPEX