Złącza i kształtki


W kategorii złącza i kształtki mieszą się wszystkie elementy umożliwiające łączenie ze sobą różnych elementów rurociągów, a także urządzenia ułatwiające codzienną eksploatację systemu oraz zabezpieczające go przed różnego rodzaju uszkodzeniami – głównie mechanicznymi

kształtki złączki

ZŁĄCZA I KSZTAŁTKI

Pośród kształtek, których głównym zadaniem jest umożliwienie budowy rurociągu w pożądanym kształcie i poprowadzenie rur w sposób zgodny z projektem, wyróżnić należy: trójniki, czwórniki, kolana i łuki, króćce i przedłużki, mufy, nyple, śrubunki, zaślepki i dennice, zwężki i redukcje. Podobną funkcję pełnią kołnierze, króćce, nawiertki, opaski montażowe oraz łączniki.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zespół EMET-IMPEX