Polityka jakości


Wymaganą jakość utrzymujemy stosując następujące zasady:

  • stała analiza wymagań stawianych nam przez klientów
  • selektywny wybór producentów oraz tworzenie z nimi partnerskich więzi mających na celu dostosowanie do potrzeb klientów
  • kompleksowość oferty towarów handlowych
  • zapewnienie właściwych warunków przechowywania i transportu towarów
  • profesjonalna obsługa i doradztwo techniczne naszych pracowników
  • rzetelna i terminowa realizacja zobowiązań
  • autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Renowacje, przeglądy i naprawy marek takich jak LFP, Grundfos, Hydro-Vacuum Grudziądz, Ebara Pompy Polska; autoryzowany serwis armatury antyskażeniowej SOCLA


Zobowiązujemy się także do spełniania mających zastosowanie wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Przyjęty model funkcjonowania pozwala nam na umacnianie konkurencyjnej pozycji naszego przedsiębiorstwa na rynku jako wiodącej firmy zajmującej się sprzedażą oraz serwisem pomp i armatury przemysłowej.

Zespół EMET-IMPEX