Wartości


Poniżej przedstawiono wartości Emet-Impex

Wiarygodność

Tworzymy środowisko pracy, w którym nawzajem sobie ufamy. Polegamy na współpracownikach, wiedząc, iż powierzone im zadania będą zrealizowane bez konieczności sprawdzania ich pracy. Wypracowujemy relacje z naszymi klientami oparte na zaufaniu oraz partnerstwie. Pracujemy tak, aby zasłużyć na miano osób wiarygodnych, zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Podążamy za tym co mówimy i jednocześnie dotrzymujemy terminów, do których się zobowiązujemy.

Profesjonalizm

Ciągłe doskonalenie i praca nad sobą ma decydujące znaczenie w rozwoju nas samych i naszej organizacji. Poprzez naukę i szkolenia rozwijamy swoje umiejętności wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów.

Kompleksowość i Szybkość działania

Rozumiemy dynamicznie zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, w których funkcjonują nasi klienci i dlatego wiemy, że tylko szybka, efektywna i kompleksowa odpowiedź na potrzeby naszych klientów przynosi najlepsze efekty.

Zespół EMET-IMPEX