Pompy


Pompy to urządzenia wymuszające obieg medium w instalacji i umożliwiające jego transport. Działanie pompy polega na przekazaniu cieczy (lub innemu medium) siły mechanicznej przez wirnik, tłok lub membranę, celem jej sprężenia. Pompa wytwarza różnicę ciśnienia między stroną ssawną (wlotem do pompy) a tłoczną (wylotem z pompy), umożliwiającej transport cieczy, gazów lub osadów.

pompa, pompy obiegowe głębinowe cyrkulacyjne

POMPY

W ofercie Emet-Impex znajdują się pompy głębinowe, obiegowe i cyrkulacyjne, ręczne, zatapialne do wody brudnej i ścieków.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zespół EMET-IMPEX