Historia Emet-Impex


Historia Emet-Impex

2021

Nowa strategia JEDEN EMET 2025

Przejęcie firmy przez Polską Grupę Przemysłową

2020
2019

Przekształcenie w spółkę akcyjną

Połączenie zależnych firm w Oddziały

2015
2014

Przygotowanie strategii rozwoju firmy oraz centralizacji usług wspólnych

Otwarcie pierwszej zagranicznej firmy na Ukrainie.

Rozwój sprzedaży na rynkach wschodnich

2006
1993

Rozpoczęcie działalności Biura Handlu

Utworzenie Grupy Emet-Impex w Wodzisławiu Śląskim;

dwa lata później utworzenie firmy w Gliwicach

1990