Przepisy prawne

Przepisy prawne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie ,,Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie” (Dziennik Ustaw nr75 poz.690). §113.7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. §115.2.  Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony […]

Napędy elektryczne REGADA

Napędy elektryczne REGADA EMET-IMPEX S.A. jest autoryzowanym Serwisem napędów elektrycznych firmy REGADA. Upoważnia to firmę EMET-IMPEX S.A. do świadczenia Usług Serwisowych w zakresie: wykonywania przeglądów bieżących i okresowych dedykowanych pod zakres usług gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych zgodnie w wytycznymi Zlecającego oraz zapisami w DTR, montażu siłowników na armaturze, ustawiania wyłączników położeniowych. Serwis EMET-IMPEX S.A. udziela […]

Zawory bezpieczeństwa ZETKAMA

Zawory bezpieczeństwa ZETKAMA EMET-IMPEX S.A. jako autoryzowany Serwis w zakresie zaworów bezpieczeństwa ZETKAMA jest upoważniony do świadczenia Usług Serwisowych w zakresie: zmiany ciśnienia nastawy, wymiany sprężyn i uszczelnień, przywrócenia pełnej funkcjonalności, montażu tulejek ograniczających skok, malowania, oznakowania zaworów tabliczką znamionową, wykonywania przeglądów bieżących i okresowych dedykowanych pod zakres usług gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych zgodnie w […]

Odwadniacze MIYAWAKI

Odwadniacze MIYAWAKI EMET-IMPEX S.A. jest autoryzowanym Serwisem odwadniaczy MIYAWAKI. Upoważnia to firmę do świadczenia Usług Serwisowych w zakresie: oceny poprawności montażu oraz nadzoru nad uruchomieniem odwadniaczy, wykonania oceny stanu technicznego odwadniaczy, przeglądu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego, czyszczenia oraz regulacji odwadniaczy, badania ultradźwiękowego poprawności działania odwadniaczy. Dział Serwisu zareaguje na zgłoszenie reklamacyjne / gwarancyjne / pogwarancyjne w […]

Zawory antyskażeniowe WATTS SOCLA

Zawory antyskażeniowe WATTS SOCLA Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, każdy nowy budynek musi być wyposażony w odpowiednio dopasowane do instalacji zawory antyskażeniowe. Wymagania te regulują normy prawne, które znajdują się w naszej zakładce ,,Przepisy prawne”. Zawory antyskażeniowe zabezpieczają instalację wody pitnej przed wtórnym skażeniem. Mają one za zadanie umożliwić przepływ wody pitnej w prawidłowym […]