Zawory antyskażeniowe WATTS SOCLA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, każdy nowy budynek musi być wyposażony w odpowiednio dopasowane do instalacji zawory antyskażeniowe. Wymagania te regulują normy prawne, które znajdują się w naszej zakładce ,,Przepisy prawne”.

Zawory antyskażeniowe zabezpieczają instalację wody pitnej przed wtórnym skażeniem. Mają one za zadanie umożliwić przepływ wody pitnej w prawidłowym kierunku i zablokować próbę jej powrotu. Dzięki temu zawór chroni wodę pitną przed mieszaniem się z innymi mediami. Ponadto, zawór antyskażeniowy sprawdza się również w sytuacjach, kiedy  w instalacjach wodociągowych nie ma żadnego przepływu. W tym wypadku, zawór gwałtownie się zamyka i odcina instalację.

Przyczyna zmiany kierunku wody może być spowodowana:

 • obniżeniem ciśnienia w sieci wodociągowej, spowodowanym pęknięciem rury, dużym poborem wody do instalacji, skoków ciśnienia itp.,
 • powstaniem ciśnienia zwrotnego po stronie odbiorcy.

EMET-IMPEX S.A. jest autoryzowanym Serwisem w zakresie armatury firmy WATTS SOCLA. Upoważnia to firmę EMET-IMPEX S.A. do świadczenia Usług Serwisowych na armaturę SOCLA, (głównie zaworów antyskażeniowych typu BA4760 oraz BABM) w zakresie:

 • nadzoru uruchomień armatury,
 • wystawiania opinii technicznych dotyczących wad i usterek powstałych podczas eksploatacji armatury na instalacjach,
 • wykonywania przeglądów bieżących i okresowych dedykowanych pod zakres usług gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych zgodnie w wytycznymi Zlecającego oraz zapisami w dokumencie DTR producenta WATTS SOCLA,
 • prowadzenia i wykonywania pomiarów gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych,
 • corocznej diagnostyki zaworów antyskażeniowych,        
 • legalizacji zaworów antyskażeniowych typu BA4760 oraz BABM,
 • sprzedaży części zamiennych,
 • doradztwa dotyczącego doboru i montażu zaworów antyskażeniowych,
 • sprzedaży zaworów WATTS SOCLA.

W celu poprawności działania zaworów antyskażeniowych BA/BABM powinny być one raz do roku poddawane diagnostyce która obejmuje:

 • czyszczenie filtra przed zaworem, wyczyszczenie siatki. W przypadku uszkodzonej, wymiana siatki na nową. Jeżeli filtr znajduje się przed wodomierzem – czyszczenie filtra siatkowego jest po stronie Wodociągów,
 • otwarcie zaworu, przeczyszczenie wszystkich podzespołów, ponowne nasmarowanie uszczelek. W razie konieczności – wymiana uszczelek na nowe,
 • wyczyszczenie wewnętrznego korpusu zaworu,
 • sprawdzenie, czy warunki w instalacji wewnętrznej nie uległy zmianie,
 • sprawdzenie wizualne poprawności instalacji zaworu (dostępność, wentylacja, zabezpieczenie przed zamarzaniem, itp.),
 • sprawdzenie przewodu odprowadzającego (drożność itp.),
 • sprawdzenie wizualne samego zaworu (korozja, wycieki, itp.).

Serwis EMET-IMPEX S.A. udziela rocznej gwarancji na zawory antyskażeniowe BA4760 oraz BABM. Dział Serwisu zareaguje na zgłoszenie reklamacyjne / gwarancyjne / pogwarancyjne w ciągu 48 godzin od otrzymania zgłoszenia z pełnymi danymi dotyczącymi zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i przystąpi do usunięcia usterki w wyznaczonym przez Serwis, technicznie uzasadnionym terminie. Jesteśmy do państwa dyspozycji 24godz/dobę, 7dni w tygodniu i potrafimy się dostosować do każdej pory dogodnej przez klienta. Mamy dobrze wyposażone zaplecze magazynowe armatury, co umożliwia lepszą i sprawniejszą obsługę klientów.

Ceny części zamiennych liczone są wg. cennika Producenta WATTS SOCLA  w zależności od zleconej przez Zamawiającego naprawy bądź wymiany. W przypadku większej ilości zaworów u klienta, cena usługi jest rozpatrywana indywidualnie. To samo dotyczy jednorazowego zlecenia usługi w większej ilości armatury.

Oferowane usługi realizowane są przez zespół doświadczonych specjalistów, którzy dzięki swoim wieloletnim doświadczeniom i wiedzy technicznej, wychodzą naprzeciw potrzebom naszych klientów. Profesjonalizm działania, wysoka jakość oferowanych usług, pozwala firmie EMET-IMPEX S.A. zdobyć zaufanie wielu partnerów.

Kontakt:

Serwis@emet-impex.com