Zasuwy nożowe


Zasuwy nożowe często wykorzystuje się w sieciach kanalizacyjnych oraz oczyszczalniach ścieków ze względu na możliwość odcinania mediów zawierających cząstki stałe. Zasuwa nożowa służy zwykle zamykaniu przepływu czynnika roboczego o znacznej gęstości, emulsji, proszków oraz granulatów. 

zasuwa nożowa Syveco, zasuwy nożowe

ZASUWY NOŻOWE

W ofercie e-sklepu Emet-Impex znajdują się zasuwy nożowe jednokierunkowe i dwukierunkowe; z miękkim bądź twardym uszczelnieniem.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy

Zespół EMET-IMPEX