Kolejna dostawa trójmimośrodowych przepustnic #sferaco z sukcesem dostarczona dla kopalni węgla kamiennego.

Przepustnice będą pracować na odcięciu dopływu wody do pomp –korpus węglowy A216WCB, nierdzewny dysk i manszeta PTFE z grafitem – zapewniając wysoką szczelność.

Średnice DN100 i DN350 już pracują na instalacji – teraz dołączy do nich jeszcze DN200

Cieszymy się i dziękujemy za zaufanie tak prestiżowego klienta