W dniach 4-5 października EMET-IMPEX wziął udział w Sympozjum organizowanym przez Stowarzyszenie Polskiej Armatury Przemysłowej oraz Stowarzyszenie Producentów Pomp pt. „Polskie pompy i armatura dla energetyki jądrowej”. W sympozjum udział wzięli polscy producenci armatury i pomp, jak również przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Energetyki Jądrowej. Była to dobra okazja, aby wysłuchać doświadczeń dotyczących budowy atomu od naszych zagranicznych partnerów oraz wymienić się spostrzeżeniami na temat możliwości i przyszłości polskiej energetyki jądrowej. Serdecznie dziękujemy SPAP oraz SPP za zaproszenie i zorganizowanie wydarzenia.

On October 4-5, EMET-IMPEX participated in the Symposium organized by SPAP and SPP entitled “Polish pumps and valves for nuclear energy.” The symposium was attended by Polish manufacturers of armatures and pumps, as well as representatives of the Ministry of Climate and Environment, the National Atomic Energy Agency and the National Nuclear Power Industry. It was a good opportunity to share experiences regarding nuclear power from our foreign partners and to exchange observations on the possibilities and future of Polish nuclear energy. We would like to thank SPAP and SPP for inviting us and organizing great event.