Wychodząc naprzeciw problematyce dotyczącej poprawnego utrzymania sieci pary i kondensatu firma EMET-IMPEX S.A. we współpracy z MIYAWAKI pragnie zaproponować pomiar poprawności działania odwadniaczy w sposób bezinwazyjny metodą ultradźwiękową. Takie rozwiązanie umożliwia bezproblemowy nadzór nad układami pary i kondensatu, a prawidłowe działanie odwadniaczy znacznie zmniejsza koszty wytwarzania i utrzymania instalacji pary.