Emet-Impex oferuje siłowniki Regada:

– jednoobrotowe do sterowania przepustnicami, zaworami kulowymi

– wieloobrotowe do sterowania zasuwami nożowymi, klinowymi, zaworami membranowymi

– liniowe do sterowania zaworami odcinającymi, regulacyjnymi oraz zaworami trójdrogowymi.

Napędy Regada oferowane przez Emet-Impex dostępne są w dwóch wersjach:

Standard –  sterowane są napięciem.

Rematic mogą być sterowanie przez sygnały

– 0/4-20 mA, 0/2-10 V 

– 2P – sterowanie – napięciem 24V DC (sterowanie binarne)
– 2P – sterowanie impulsowe – (impulsami) +24V DC