Tym razem dostawa odbyła się do PGE Bełchatów, została zrealizowana przez Nasz Oddział w Łodzi.

Zdjęcia przedstawiają zasuwy pierścieniowe w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego na gospodarkę wodno-ściekową producenta Befa fig. 2109 DN200 PN16.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>