Tym razem dostawa odbyła się do PGE Bełchatów, została zrealizowana przez Nasz Oddział w Łodzi.

Zdjęcia przedstawiają zasuwy pierścieniowe w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego na gospodarkę wodno-ściekową producenta Befa fig. 2109 DN200 PN16.